Naloga z zgodovinskim ozadjem

Fran Serafin Metelko je znan kot izumitelj posebne pisave, ki se po njem imenuje metelčica. Manj znano je, da je bil Metelko tudi avtor različnih učbenikov za slovenske osnovne šole. Leta 1830 je izdal matematični učbenik z naslovom:

Številstvo za slovenske šole

Celotni učbenik si lahko ogledate v digitalni knjižnici DLIB (izberite opcijo PDF datoteka).
Tu si kot zanimivost oglejmo nalogo številka 115. Gre za nalogo iz sklepnega računa:
Naloga 115
Če besedilo naloge zapišemo v bolj sodobni slovenščini, torej:
115.  Izračunaj.  Če se 3 vatle blaga dobi za 42 goldinarjev in 30 krajcarjev, za koliko (denarja) se potem dobi 27\(\frac{1}{2}\) vatla blaga?
Razlaga: Vatel je dolžinska enota, ki so jo uporabljali pri merjenju blaga (približno \(\frac{3}{4}\) metra). Goldinarji in krajcarji so takratne denarne enote.

Metelko je priložil tudi odgovor in celotni postopek reševanja po dveh metodah. Obe metodi reševanja se začneta z zapisom sorazmerja, sledi pa pisni izračun. Hitra metoda je na levi strani, dolga metoda pa na desni:
Rešitev

Pravilni odgovor je torej: 389 goldinarjev in 35 krajcarjev.

Povabil bi vas, da rešitev preverite, ampak to je kar prelahko za današnji čas (še sploh, če si pomagate s kalkulatorjem). Metelku bomo preprosto verjeli, da je zapisana rešitev pravilna.

Bolj zanimivo vprašanje za sodobnega bralca teh vrstic pa so goldinarji in krajcarji. Zato na tem mestu zastavljam naslednjo nalogo:

Naloga za vas:
Izračunaj, koliko krajcarjev je bil takrat vreden en goldinar. Pomagaj si z besedilom naloge in z zapisanim odgovorom.