Marijana & Marko 5 / 22

Nad prvim robom se odpre malo bolj oštra rampa.