Marijana & Marko 23 / 45

Začetek z grebenske glave na zahodni strani najvišje točke Montaža.