Marijana & Marko 22 / 45

Žalost. Deffarjev zvon propada, novi križ se pa gizdalinsko sveti.