Marijana & Marko 12 / 16

Viš, spredaj Gamsova mati.