Marijana & Marko 11 / 16

Gamsova mati, prečenje proti Turnu.