Marijana & Marko 53 / 75

Desno malce nižja Borovača, 1287 m.