Marijana & Marko 52 / 75

Meja NP Sjeverni Velebit, se je takoj poznalo na potki, ki v Srednjem Velebitu ni več posebno vzdrževana.