Marijana & Marko 6 / 18

Vstopni skok na vršno JZ pobočje Vrh Brda.