Marijana & Marko 5 / 18

Žleb, ki pada s Škrbine nad Plazom.