Marijana & Marko 8 / 15

Škrlatica in Rokavski greben, drugič.