Marijana & Marko 7 / 15

Na vršnem grebenu: v ospredju Srednji Rokav, zadaj T.