Marijana & Marko 12 / 20

Povečava, vršna špica Jalovca.