Marijana & Marko 11 / 20

Vrh zidu nad Tamarjem, v središču nažagane Šite.