Marijana & Marko 6 / 23

'Valovito' prečenje izpostavljenih poličk.