Marijana & Marko 5 / 23

Vstop v steno, prva varovala.