Marijana & Marko 5 / 10

Izstop grape na greben (v sredini skupina Stola, levo Triglav).