Marijana & Marko 4 / 10

Proti najtežjemu delu. Prehod robu, ki s Črnega grabna vodi na gredino pod Gradom.