Marijana & Marko 1 / 1

Iz zaklona na grebenu Kofce gora - Veliki vrh.