Marijana & Marko 6 / 13

Vstop v zgornji, strmi del stene.