Marijana & Marko 5 / 13

Iz luknje pod previsom (v spodnjem, položnejšem delu stene).