Marijana & Marko 9 / 17

Z rame (2124 m), dobrih 100 m oddaljena najvišja točka Macesja je še slabih 10 m višja.