Marijana & Marko 10 / 17

Spust v škrbino pred Užnikom (desno pod njim je izrazit Cjajnikov turn).