Marijana & Marko 4 / 5

Visoka peč in Ciprnik nad Malo Pišnico.