Marijana & Marko 3 / 5

...in Jalovcu z Rateškimi Poncami (v ospredju Robičje in Vavovje).