Marijana & Marko 4 / 4

Kočna (Koles je rama na levi strani) slikana malo pod vrhom Na križu.