Marijana & Marko 3 / 4

...in njegove raztreskane stolpe.