Logotip SFD

Slovensko filozofsko društvoSlovenian Philosophical Society

O društvu

l

Dejavnost

l

Kontakt

l

Povezave

l

ENG


Slovensko filozofsko društvo (SFD) združuje posameznike, ki jim je filozofija osnovna stroka ali poklic ali ki so posebej zainteresirani za razvoj filozofije. Glavni nameni, cilji in naloge SFD so ohranjanje, spodbujanje in podpiranje miselnega, znanstvenega in strokovnega dela na področju filozofije in sorodnih znanosti, ki sega od popularizacije filozofije in pedagoškega dela na vseh ravneh do vrhunskih dosežkov; poseben poudarek je na razvoju filozofije v Sloveniji, pa tudi na sodelovanju s sorodnimi organizacijami v tujini.

Članstvo v društvu

Redna članica/član Slovenskega filozofskega društva (SFD) je lahko posameznica/ik, ki sprejme pravila SFD, plačuje članarino ter izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

1. filozofija ji/mu je osnovna stroka (diploma iz filozofije)
2. je drugače zainteresiran/a za razvoj in popularizacijo filozofije.

Za včlanitev v društvo je potrebno Upravnemu odboru SFD poslati izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo. Digitalno podpisano pristopno izjavo je mogoče poslati po elektronski pošti. Za sprejem v društvo je pristojen Upravni odbor društva, ki sklepa o sprejemu glede na kandidatkino/ovo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev. Članstvo v društvu je prostovoljno.
O društvu

l

Dejavnost

l

Kontakt

l

Povezave

l

ENG