Logotip: SFD

Slovensko filozofsko društvoSlovenian Philosophical Society


SFD izdaja revijo Anthropos; poleg občasnih predavanj organizira tudi večja filozofska srečanja.Prihajajoči dogodki:

 

Večer Slovenskega filozofskega društva: "Senca kot filozofska metafora" -

15. januar 2019 ob 18.00 uri,

Trubarjeva hiša literature

(Stritarjeva ulica 7,

1000 Ljubljana)

opis:

Ob izidu knjige dr. Marka Uršiča Shadows of Being (Cambridge Scholars Publishing) se bo z avtorjem pogovarjal Tadej Urbanija. Sence, realne ali virtualne, so vselej tudi simbolne forme, ki ohranjajo »transcendenčno napetost« v véliki vesoljni »verigi bitij« – zato je ta knjiga o sencah obenem spomin na svetlobo bivanja, na Luč.

Več o dogodku lahko izveste tukaj.

 

*

Pogovor s prof. dr. Valentinom Kalanom ob izidu njegove knjige Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del:

Dogodek, ki ga bo vodil predsednik SFD dr. Tomaž Grušovnik, se bo odvil 11. februarja ob 18.00 uri v Knjižnici Otona Župančiča (Kersnikova ul. 2, 1000 Ljubljana)

 

 

Naš največji poznavalec in prevajalec Aristotelovih del, profesor v pokoju z ljubljanskega Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete dr. Valentin Kalan, se bo ob izidu svoje nove knjige Hypokrisis – Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del zapletel v pogovor z dr. Tomažem Grušovnikom, predsednikom Slovenskega filozofskega društva. Knjiga, ki predstavlja krono ustvarjalnega dela profesorja Kalana, predstavlja izbor nekaterih njegovih najvidnejših objav, ki pa so nadgrajene z novimi študijami s področja razumevanja Aristotela v luči Heideggerjeve filozofije. Knjiga tako posega na področje ontologije, metafizike, filozofske »psihologije«, kozmologije in tudi »politike«. Beseda »hypokrisis«, ki jo je avtor izbral za naslov izbora svojih najpomembnejših besedil o Aristotelu, že sáma namiguje na hermenevtični pristop poznavalca antične grške filozofije, saj izvorno pomeni »razjasnjenje«, »tolmačenja«, »razlago«, »napoved«, »presojo«, kar je blizu besedam »hermenevtika« in »interpretacija«.

 

Pogovor o knjigi tako ne bo zadeval le »zgodovine« filozofije, temveč se bo preko poskusa razumevanja zgodovinskosti same skušal dotakniti nekaterih najbolj relevantnih problemov sodobnega časa, saj je, tako kot je že v preteklosti pripomnil profesor Kalan, njegovo zanimanje za zgodovino filozofije pravzaprav zraslo iz zanimanja za aktualnost sodobne filozofije. Prav razumevanje tega momenta hermenevtičnega mišljenja pa bo pogovoru dalo tudi družbeno-kritično noto, saj se bosta sogovornika med drugim spraševala, kaj za življenje sodobnega človeka pomeni dejstvo, da je filozofija danes tako v šoli kot v družbenem življenju potisnjena na obrobje, pri čemer so ji nekatere njene tradicionalne discipline – kot sta denimo etika in logika – odtujene in pripisane drugim znanostim. Vabljeni, da prisluhnete sogovornikoma in se pridružite pogovoru! 

 

 

Pretekli dogodki in dejavnost društva:

*

Bioetika

Simpozij

Cankarjev dom, Ljubljana, 4.-5. 12. 2008

*
Filozofija in izzivi slovenske družbe

Simpozij

Dvorana Ivana Hribarja Univerze v Ljubljani, 30. 11. 2006

*
Oseba in dobro

Mednarodni filozofski simpozij

Celje, Dom sv. Jožef, 3.-6. 11. 2005

*

Evropski kontekst slovenske filozofije - France Veber (1890-1975)

Mednarodni filozofski simpozij

Ljubljana, 19.-21. 9. 2005

*

Resnica

Simpozij ob izidu knjige Andreja Uleta Dosegljivost resnice

Filozofska fakulteta, Ljubljana, 10. februar 2005

*

Grška filozofija, Aristotelova »Metafizika« in hermenevtika

Simpozij

Slovenska matica, 10.-11. 5. 2004


Glavna stran

l

O društvu

l

Kontakt

l

Povezave

l

ENG