Slovensko English


Moja slika       Ivan Kanič

       E-mail: ivan.kanic@ef.uni-lj.si

      telefon   Telefon: (01) 5892 593

      fax   Telefax: (01) 5892 689

            Naslov:
            Centralna ekonomska knjižnica
            Kardeljeva ploščad 17
            1000 Ljubljana


English

Nekaj besed o meni

Rodil sem se 25. februarja 1951 v Ljubljani, po osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru sem se odločil za študij francoskega in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem tudi diplomiral.

Z bibliotekarstvom sem se srečal v Centralni ekonomski knjižnici, kjer sem od leta 1979 delal kot dokumentalist in kasneje vodja knjižnice, leta 1989 sem sodeloval pri ustanovitvi Evropskega dokumentacijskega centra. Od leta 1992 do 2004 sem bil zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer sem bil svetovalec za visokošolske knjižnice, vodja Enote za razvoj knjižničarstva, vršilec dolžnosti pomočnika in potem ravnatelja, nato vodja Informacijskega in referalnega centra. Leta 2004 sem se ponovno vrnil na mesto vodje Centralne ekonomske knjižnice. Ves čas se ukvarjam predvsem z vprašanji avtomatizacije knjižničnega poslovanja, informacijskih virov, izobraževanja pa tudi bibliotekarske terminologije.

Na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani sem deset let predaval Informacijsko tehnologijo in Avtomatizacijo poslovanja knjižnic, poleg tega sem z dušo in telesom predan delu v Bibliotekarski terminološki komisiji, ki sem jo leta 1987 tudi pomagal ustanoviti.

Govorim angleško, francosko, nemško in hrvaško.


Moji konjički

Sem poročen in imam dva sinova (22 in 25 let), družina me gotovo pogosto pogreša. Večino prostega časa posvečam bibliotekarski terminologiji in sodelovanju pri pripravi prvega slovenskega bibliotekarskega terminološkega slovarja, vodim pa tudi obsežen mednarodni projekt izdelave šestnajstjezičnega prevajalnega slovarja terminologije s tega področja. Slovarja bosta dostopna tudi v elektronski obliki.

Ponoči ste me lahko pred časom srečevali na podutiških travnikih, kjer sem se sprehajal s Petkom, trinajstletnim samojedom, ki pa je med počitnicami zaradi starosti vzel slovo. Poleg tega sem se v prostem času (prav tako ponoči) dolga leta ukvarjal s servisiranjem alpskih smuči, ki jih potem čez dan pridno uničeval sin Matevž, ki je bil aktiven smučar. Včasih sem rad z orodjem brkljal po hiši in tudi sam kaj napravil, vendar je tega vedno manj.


Stran je nastala 7. aprila 1998, dopolnjena je bila aprila 2008.

Število obiskov: