Bibliotekarska terminološka komisija


Bibliotekarski terminološki slovar je dostopen na portalu Termania december 2010

Ob vse pogostejšem pojavljanju spletnih slovarjev na enotno organiziranih spletnih portalih ob uporabi enotnega uporabniškega vmesnika smo se tudi pri Bibliotekarskem terminološkem slovarju odločili stopiti na pot tehnološkega poenotenja. Skupna prizadevanja Bibliotekarske terminološke komisije in podjetja Amebis, ki je znano po svojih elektronskih slovarjih in jezikovnih orodjih, je obrodilo sadove. Na slovarskem portalu Termania, kjer je že več pomembnih slovarjev, je sedaj med temi prosto dostopnimi spletnimi slovarji tudi Bibliotekarski terminološki slovar!


Korpus bibliotekarstva - javno dostopen spletni besedilni korpus september 2011

Korpus bibliotekarstva je namenjen analizi slovenskih bibliotekarskih strokovnih in znanstvenih besedil in v njih uporabljnih terminov, predvsem pa kot učinkovito orodje za dopolnjevanje Bibliotekarskega terminološkega slovarja. Korpus omogoča različne oblike iskanja in prikaza besed in besednih zvez v ožjem ali širšem sobesedilu ter izdelavo seznamov in kazal po meri za analize in primerjave. V začetni fazi vzpostavitve vsebuje že več kot 1,8 milijona besed, črpanih iz 234 krajših ali daljših besedil. Vsa navedena dela so že bila objavljena v elektronski obliki, večina izvorno digitalnih oz. vzporednih tiskani izdaji, nekaj pa tudi digitaliziranih. Poudarek je na zajemu besedil, objavljenih v zadnjem desetletju, glede na možnosti pa kdaj tudi starejša. Selektivni seznam potencialno zanimivih besedil obsega še okrog 400 enot, s katerimi bomo v prihodnje dopolnjevali korpus glede na časovne možnosti.

Korpus je javno dostopen, zato upamo, da bo koristil tudi strokovnim kolegom bibliotekarjem pa tudi študentom bibliotekarstva in morebiti kakšnemu jezikoslovcu, terminologu ali slovaropiscu iz drugih logov.

Korpus bibliotekarstva

O korpusu

Seznam besedil


Izšel je Bibliotekarski terminološki slovar marec 2010

Po več kot dveh desetletjih pionirskega dela na še povsem neraziskanem področju in neutrudnih prizadevanj Bibliotekarske terminološke komisije je izšel dolgo pričakovani Bibliotekarski terminološki slovar. Njegov izid pomeni nov mejnik v razvoju in dokončni uveljavitvi bibliotekarske stroke in znanosti pri Slovencih. Z njim sta dobili bibliotekarska in informacijska znanost tudi temeljno delo za svojo uveljavitev, večjo domačo in mednarodno razpoznavnost ter strokovno in raziskovalno delovanje. Izid dela v obliki dvojne redne številke 53. letnika revije Knjižnica, ki na skoraj štiristo straneh vsebuje nad 6.500 bibliotekarskih terminov, sta omogočili Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Narodna in univerzitetna knjižnica.

Tiskovna konferenca s predstavitvijo publikacije je bila 3. marca 2010 v Mestnem muzeju.


Prelistaj tiskano izdajo


Bibliotekarska terminološka komisija je praznovala jubilejno 500. sejo junij 2006

Bibliotekarska terminološka komisija je praznovala 2. junija 2006 neobičajen jubilej - od svoje ustanovitve leta 1987 je opravila 500 delovnih sej, na katerih neutrudno zbira in kritično vrednoti slovensko bibliotekarsko strokovno izrazje ter ga nato z razlagami in pomenskimi povezavami zapisuje v prvi slovenski bibliotekarski terminološki slovar, ki šteje že okrog 6.000 urejenih slovarskih gesel, izid tiskanega in elektronskega slovarja pa je predviden konec leta 2007. Slavnostne seje so se udeležili skoraj vsi dosedanji sodelavci komisije, ki deluje danes v sestavi Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič in mag. Polona Vilar.

Na sliki od leve: dr. Branko Berčič, Maks Veselko, Zvonka Leder, dr. Franci Zore, dr. Maja Žumer, Tomaž Kobe, mag. Polona Vilar, mag. Jože Kokole, Majda Ujčič, dr. Alenka Šauperl, Ivan Kanič, Jože Munda


Cilji in naloge Bibliotekarske terminološke komisije so predvsem:

  1. Kodificiranje slovenske bibliotekarske terminologije,
  2. Sodelovanje pri sestavi in izdaji bibliotekarskih terminoloških slovarjev:
  3. Jezikovna presoja in svetovanje ob tekočih terminoloških vprašanjih rabe strokovnih izrazov v bibliotekarstvu.
Člani Bibliotekarske terminološke komisije so:

Blog Bibliotekarska terminologija

Korpus bibliotekarstva

Objave

Izsek iz zgodovine (ob 250. seji)

Delovno gradivo za slovenski Bibliotekarski terminološki slovar

Angleško-slovenski slovar bibliotekarske terminologije

Islovar - sodelovanje s slovaropisno skupino Slovenskega društva Informatika

Mednarodni terminološki projekt (1996-2000)

Mednarodna terminološka konferenca 2000


Predsednik Bibliotekarske terminološke komisije:

Ivan Kanič
Centralna ekonomska knjižnica
Kardeljeva ploščad 17
1000 Ljubljana
   Telefon: (++ 386) (01) 5892-593
   Telefax: (++ 386) (01) 5892-698
   E-pošta: ivan.kanic@ef.uni-lj.si
Zadnaj sprememba 27. decembra 2015

Od 19. maja 2008 je bilo