Slovensko English
Moja slika Ivan Kanič

afna E-pošta:
                Služba:  ivan.kanicef.uni-lj.si
                Osebno: ivan.kanicgmail.com

  telefon   Telefon: (01) 5892 593

      Naslov:
                 Ekonomska fakulteta
                 EDC - Evropski dokumentacijski center
                 Kardeljeva ploščad 17
                 1000 Ljubljana


Nekaj besed o meni

Rodil sem se 25. februarja 1951 v Ljubljani, po osnovni šoli in gimnaziji v Mariboru sem se odločil za študij francoskega in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer sem tudi diplomiral.

Z bibliotekarstvom sem se srečal v Centralni ekonomski knjižnici, kjer sem od leta 1979 delal kot dokumentalist in kasneje vodja knjižnice, leta 1989 sem sodeloval pri ustanovitvi Evropskega dokumentacijskega centra. Od leta 1992 do 2004 sem bil zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer sem bil svetovalec za visokošolske knjižnice, vodja Enote za razvoj knjižničarstva, vršilec dolžnosti pomočnika in potem ravnatelja, nato vodja Informacijskega in referalnega centra. Leta 2004 sem se ponovno vrnil na mesto vodje Centralne ekonomske knjižnice, sedaj pa sem vodja Evropskega dokumentacijskega centra (EDC). V središču mojega strokovnega udejstvovanja so bila ves čas predvsem vprašanja avtomatizacije knjižničnega poslovanja, informacijski viri, izobraževanje pa tudi bibliotekarska terminologija.

Na Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani sem deset let predaval Informacijsko tehnologijo in Avtomatizacijo poslovanja knjižnic, poleg tega sem z dušo in telesom predan delu v Bibliotekarski terminološki komisiji, ki sem jo leta 1987 tudi pomagal ustanoviti. Od leta 2002 sem tudi član uredniške skupine slovarja informatike Islovar.

Govorim angleško, francosko, nemško in hrvaško, malce se znajdem tudi z ruščino.


Moji konjički

Sem poročen in imam dva sinova, od leta 2016 tudi vnučko. Družina me je gotovo pogosto pogrešala, saj sem večino prostega časa posvečal bibliotekarski terminologiji in sodelovanju pri pripravi prvih slovenskih bibliotekarskih terminoloških slovarjev, angleško-slovenskega prevajalnega in slovenskega razlagalnega slovarja. Oba sta izšla v tiskani in v elektronski izdaji.Vzporedno sem vodil tudi obsežen mednarodni projekt izdelave šestnajstjezičnega prevajalnega slovarja terminologije s tega področja. Že več let dokaj vztrajno objavljam na svojem blogu Bibliotekarska terminologija, občasno sem napisal kaj o bibliotekarstvu tudi na Biblioblog. Moj račun najdete tudi na družbenih omrežjih Twitter, Facebook, LinkedIn in Academia.edu. Ja, vse to z veseljem vodim v rubriki "moji konjički"!

Ponoči ste me lahko pred časom srečevali na podutiških travnikih, kjer sem se sprehajal najprej s Petkom, prikupnim samojedom, kasneje pa s prav tako ljubkim haskijem Napom. Poleg tega sem se v prostem času (prav tako ponoči) dolga leta ukvarjal s servisiranjem alpskih smuči, ki jih potem čez dan pridno uničeval sin Matevž, ki je bil aktiven smučar. Odkar sta se sinova (s psom vred) odselila na svoje, so mi te športne aktivnosti prihranjene. Včasih sem rad z orodjem brkljal po hiši in tudi sam kaj napravil, vendar je tudi tega vedno manj. Sedaj me razveseljuje vnučka Julija


Stran je nastala aprila 1998, dopolnjena je bila decembra 2016.