Renče
Predstavitev Zgodovina Fotografije Aktualno

Obvestila Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče

V A B I L O

Vabimo vas na redni letni občni zbor Društva za kulturo, turizem in razvoj Renče, ki bo

v četrtek, dne 20.3.2014, ob 19.00 uri v Kulturni dvorani v Renčah. 

Predlagamo naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Poročilo o delu društva v letu 2013
  4. Finančno poročilo za leto 2013
  5. Poročilo Nadzornega odbora društva
  6. Poročilo Častnega razsodišča društva
  7. Plan dela za leto 2014
  8. Volitve
  9. Razno, vprašanja in pobude članov.

Člane društva obveščamo, da na občnem zboru lahko poravnajo članarino za leto 2014. Prav tako lahko poravnajo članarino v knjižnici v Renčah ob ponedeljkih med 9,00 in 12,00 uro in sredah med 15,00 in 18,00 uro. 

Občnega zbora se lahko udeležijo tudi »novi« člani, ki se želijo včlaniti v društvo.

 

Vljudno vabljeni!

                                                                               Upravni odbor Društva  

 

 

 

 

 

 

Larrow
 
Rarrow

 

line

Informacije: iztok.arcon@guest.arnes.si
Zadnja sprememba: 16-03-2014