JAMARSKO DRUŠTVO DIMNICE

O jamarskem društvu Dimnice

Jamarska šola

Iz društvenega katastra jam

Jama Dimnice

Sveta jama - svetnikovo zatočišče

Jama pred Kotlom - opis in načrt (S. Sancin)

Jamarska odprava v Oman - sponzorji

Alternativni kraški turizem

Vzdrževalna dela na višini

Slovenske jamarske WWW povezave

Tuje jamarske WWW povezave

Novice

E-mail naslovi

Domov

Jama Dimnice

JAMA DIMNICE

HUDIČEVA PREKAJEVALNICA MESA

Risba jame Dimnice

Med vasema Slivje in Markovščina, ob cesti Kozina - Rijeka, se nahajata dve okoli 40 m globoki brezni povezani z rovom. Zunanji zrak se pozimi spusti v večje in skozi manjšega iztiska toplejšega jamskega. Slednji na stiku z zunanjim kondenzira, kar se kaže kot steber »dima«. Okoličani so domnevali, da izhaja iz hudičeve prekajevalnice mesa ali dimnice.

Dimnice je okoli šest kilometrov in preko 130 m globoka pretočna jama z rovi v dveh nadstropjih. Zgornji so suhi in lepo zakapani, z urejenimi turističnimi potmi. Po spodnjih se pretaka potok, ki ponika v slepi dolini Velike Loče in se steka v izvir Rižane. Največja izjemnost jame z okolico je »šolska zbirka« pojavov na stiku kraškega z normalnim reljefom in podzemlja s površjem, procesov, ki oblikujejo kraške votline, kapniških tvorb za Guinnessovo knjigo rekordov in dokazov človekovega sožitja z naravo in preteklostjo.

Obisk se prične s spustom po udobni turistični poti do plesne dvorane na dnu 39 m globokega vhodnega brezna. V soju karbidovk se obiskovalci podajo v Belo dvorano s številnimi anemoliti, v naspotno smer pa mimo 22 m visokih kapniških stebrov Kiklopov, ki so med najvišjimi v Evropi, do ostankov vodovodnega zajetja 100 m pod površjem. Sredi spusta krene steza proti Vilinski dvorani. Sledijo Marmitna in Podorna dvorana, z eno največjih kapniških zaves pri nas, in dvorana poimenovana po sigovih ponvicah, ki prekrivajo dno. Tu prehaja rov iz debeloskladovitih v ploščate apnence z vonjem po bitumnu.. Naslednji dvorani so »dale« ime sigaste tvorbe na stropu, podobne slikarskim paletam.

Konglomerat s prodniki iz flišnega peščenjaka je razgaljen pred Kitajsko dvorano v kateri se nahaja rob sigove ponvice, ki spominja na miniaturni kitajski zid. V Zadnji dvorani se obisk zaključi pred sigovo kopo, ki je zaprla rov.

Po povratku iz jame se velja ustaviti v slivarski cerkvi s freskami, ki upodabljajo negativne like iz biblijskih zgodb kot fašistične. Z razgledne ceste proti Mršam se odpira pogled od brkinskih vasic stisnejnih na rob slepih dolin do kopastega krasa Čičarije. Okrepčate se lahko v bližnjih gostilnah, kmečkih turizmih in konjerejskih centrih, kot je vasi Slope

To in še več lahko izveste vsako nedeljo ob pol štirih popoldan, ko vas v podzemlje povedejo jamarji. Po najavi na tel. 066-526036 ali 265184 se izvajajo trekkingi v vodni rov ali bližnje »neturističnih« jame, kot sta Martinska in Medvedjak, in šolski naravoslovni dnevi.

(delovno gradivo za prospekt, avtor: Franc Malečkar)

GROTTA DIMNICE

L’ AFFUMICATOIO DEL DIAVOLO

Tra i villaggi Slivje e Markovščina, poco distanti dalla strada Kozina - Rjieka, si trovano due pozzi profondi circa 40 m. Sono collegati con una galleria. L’ aria esterna scende d’inverno nel pozzo piu’ grande e, spinge attraverso il pozzo minore, l’aria piu’ calda della grotta. Quest’ ultima si condensa al contatto con l’aria esterna, il che si mostra come una colonna di fumo. Gli abitanti del luogo pensavano, che fuoriesce dall’ affumicatoio del diavolo o »dimnica«, in lingua slovena.

La grotta Dimnice ha le gallerie sviluppate in due livelli. Sono lunghe circa sei chilometri e profonde 130 m. Quelle superiori sono fossili, con numerose concrezioni e comodi sentieri turistici. Le inferiori sono attive e vi scorre il ruscello che e’ inghiottito nella valle cieca di Velike Loče e riappare alla superficie come fiume Rižana. La grotta e’ ecCezionale come »una raccolta da manuale« dei fenomeni speleogenetici e concrezioni che meriterebbero di essere incluse nel libro dei Guinness dei primati. Nei dintorni si possono ammirare i fenomeni geomorfologici al contatto tra il rilievo normale con quello carsico e quelli del collegamento delle forme epigee con quelle ipogee. Meritano la nostra attenzione anche le testimonianze della convivenza dell’uomo con la natura.

La visita incomincia seguendo il comodo sentiero turistico scavato nelle pareti del pozzo d’ entrata a forma di spirale che ci permette di scender nella Sala da ballo alla proffondita di 39 m. Nel chiarore delle lampade a carburo proseguiamo verso il pozzo Male Dimnice attraverso la Sala bianca. Sul suo soffitto ci sono numerosi anemoliti; sul suolo, invece, troviamo delle stalagmiti a forma ovale coll’asse di pianta piu’ lunga nella direzione della corrente d’aria. Verso sud scendiamo vicino alle due colonne stalagmitiche denominate i Ciclopi e la captazione dell’acquedotto alla profondita di 100 m. Sotto i Ciclopi, che occupano coi loro 22 m d’ altezza uno dei primi posti nella loro »classe« in Europa, vediamo la distruzione delle stalagmiti causata dal ghiaccio. La temperatura scende qua d’inverno sotto i 0o C e il suolo viene cosparso da stalagmiti di ghiaccio. Sulla discesa si volta verso la Sala delle fate. Segue il le sale delle marmitte e del crollo con le sculture alveolari e la cortina stalattitica tra le piu’ grandi in Slovenia. La sala successiva e’ denominata secondo le vaschette concrezionate che ricoprono tutto il suolo. Anche i nomi delle due sale seguenti derivano dalle forme delle concrezioni. Nella prima troviamo, sul soffitto, le forme simili alle tavolozze dei pittori; sul suolo della seguente, invece, un orlo della vaschetta rassomiglia alla Grande muraglia cinese. Nella Sala terminale un mucchio stalagmitico riempie tutta la galleria.

Dopo la visita della grotta merita vedere gli affreschi nella chiesa a Slivje dove sono dipinti i personaggi biblici »negativi« con la simbologia fascista. Nelle vicinanze si trovano piu’ osterie, agriturismo e centri equestricome quello nel villaggio Slope.

Vi consigliamo di visItare anche la Sveta jama presso il castello di Socerb, il rifugio di S. Servolo e l’unica grotta in Slovenia con la chiesa sotterranea (le visite si effettuano ogni domenica alle ore 14), le Škocjanske jame, Divaška jama e Vilenica.

Tutto questo, e molto di piu’, potrete conoscere accompagnati dagli speleologi ogni domenica alle ore 15,30. Per le visite in gruppo, il trekking nella galleria attiva o nelle vicine grotte come Medvedjak, Osapska o Martinska jama, si deve chiamare ai numeri telefonici 00386-66-526036 o 265184 del Gruppo speleologico »Dimnice«, c.p.74, 6001 Koper-Capodistria.

(dal testo per il depliant, autore: Franc Malečkar)

Nazaj gor


Copyright 1998 Mugil design.