O jamarskem društvu
Dimnice

Jamarska šola

Iz društvenega
katastra jam

Jama Dimnice- hudičeva
prekajevalnica mesa

Sveta jama - svetnikovo
zatočišče

Jama pred Kotlom
- opis in načrt
(S. Sancin)

Jamarska odprava v
Oman - sponzorji

Alternativni kraški turizem

Vzdrževalna dela na višini

Slovenske jamarske
WWW povezave

Tuje jamarske
WWW povezave

Novice

E-mail naslovi

Index


obiskov od 19.1.1998

versione italiana
English version

Copyright 1998 Mugil design.
Zadnja sprememba

10.1.1998

Best viewed with Netscape!

Guestbook by Lpage

Vpiši se v knjigo gostov!
Vpogled v knjigo gostov

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

SPELEOLOGICAL ASSOCIATION OF SLOVENIA

JAMARSKO DRUŠTVO DIMNICE

SOCIETA SPELEOLOGICA - SPELEO CLUB

SI - Koper 6001, p.o.box. 74, tel./fax.: 00386-66-526036

tel.: 00386-66-265184, GSM: 00386-41-693014

DAVČNA ŠTEVILKA 11215682; MATIČNA ŠTEVILKA 5228379; ŠIFRA DEJAVNOSTI 120420

Registr. UE Koper, Odd. notr. zadeve: 026-56/97 z dne 10.6.1997; Ž.R. APP Koper: 51400 -678-87762

INFORMACIJE:

E-mail: Franc.Maleckar@guest.arnes.si, E-mail: Janko.Brajnik@guest.arnes.si

Sestanki - riunioni - meetings:

ob sredah - tutti i mercoledi - on Wednesdays

OB 20. URI-- ALLE 20-- AT 8 P.M..

Koper, Gortanov trg 15, 2. Nadstr., pisarna Zelenih Kopra, tel: 066-271054

Capodistria, Piazza Gortan 15, ufficio Verdi di Capodistria

Nazaj gor