Jože Snoj: Žalostinke za očetom in očetnjavo

 

 

 

                        Naročilo

 

                                                           moj oče mi je že prej

                                                           vse povedal

                                                           vse naročil

 

                                                           kamenje sestavil

                                                           in razložil

                                                           hribu oko odprl

                                                           skalo obenj prislonil

 

                                                           z zvestobo izročilo

                                                           zapečatil

                                                           me zasadil pred vrati

                                                           s kostmi in kitami pod pragom

                                                           s tilnikom pod zapahom

 

                                                           moj oče mi ne da

                                                           spati

                                                           skalo odmika

                                                           od mrtvih vstaja

                                                           s smrtno natego me izravnava

                                                           in prilagaja

 

                                                           točil ga bom, bogdaj, točil

                                                           in se iztočil

 

 

***

 

 

                       stisniva se, zvijva

 

                                                           stisniva se, zvijva

                                                           Lina

                                                           bršljanu bršljan

                                                           bodiva

 

                                                           zunaj je zima

                                                           zima

                                                           sibirskega

                                                           jetniškega meridiana

 

                                                           spiva

                                                           samo sebe sama sebi

                                                           dana

                                                           samosebna

 

                                                           pijva

                                                           iz ročke vročega semena

                                                           otroško popacana

                                                           samosevna

 

 

 

Nazaj