ZUIS = SUUW

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije - ZUIS

Slovene Union of University Women - SUUWIFUW
 
Ustvarjamo NOVO SPLETNO STRAN!
Obvestila na hitro

Spominjamo se: Februar 2011

Umrla je ga. Marija Gregorčič Kržič, dolgoletna predsednica.

Umrla je dolgoletna članica ga. Vera Gregorič.

Društvo za uveljavljanje  enakopravnosti žensk, enakosti spolov

Združujemo univerzitetne izobraženke vseh strok, ki želijo delovati na področju promocije izobraževanja in izboljšanja položaja žensk in deklet.

Za naše uspešno delovanje je pomembno spoznavati in sodelovati z evropskimi in svetovnimi ženskimi organizacijami, saj želimo sodelovati pri oblikovanju boljšega sveta za vse. Prizadevamo si za vsestransko izboljšanje položaja žena in deklet, za mir v svetu, za solidarnost med ljudmi in za ženski obraz sveta.

Cilji

Naš glavni cilj je povečati osveščenost o enakosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin najprej med izobraženkami samimi, pa tudi v javnosti nasploh.

Dejavnosti

Glavne dejavnosti društva so izobraževanja (predavanja, delavnice, usposabljanja), osveščanje članic in  spremljanje zakonodaje o enakih možnostih, spodbujanje raziskav, ter podpiranje in spodbujanje posameznikov in posameznic ter skupin v uveljavljanju enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin in prizadevanju za mir. Naše združenje zagovarja izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja žena in deklet ter izobraževanje in pridobivanje znanja kot pot ženske v procesu rasti in razvoja.

Zgodovina

Delujemo od leta 1995.

Mednarodna povezanost

ZUIS je član Mednarodnega združenja univerzitetnih žensk (GWI), ki deluje v 120 državah sveta in ima svojo predstavnico v OZN.

Je član Evropskega združenja univerzitetnih žensk (UWE), ki ima svojo predstavnico v Svetu Evrope in v Evropskem ženskem lobiju. 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. ~ Margaret Mead

 

 
E-naslov Izobraženke Slovenije

Webmistress: ©HKP