Henrik Neubauer

 

 

Življenjepis

Bibliografija

 

Personal Resume

Bibliography

 

 

 
Študija kroničnih bolezni v Sloveniji Priročnik za študente Medicinske fakultete v Ljubljani

 

Pregled gledališke sezone 1992/93 v Sloveniji (v angleščini) Pregled gledališke sezone 1993/94 v Sloveniji (v angleščini in francoščini)

 

Prva sistematična raziskava baleta v Sloveniji, ki je obenem edinstvena kronika glasbenogledališkega življenja od prvih začetkov ob koncu 17. stoletja do konca prejšnjega tisočletja. Obe knjigi obsegata prek 800 strani in vsebujeta 134 fotografij. Platnena vezava z ovitkom.

 

Raziskava obnašanja in gibanja, ravnanja z oblačili in njihovimi dodatki od poznega srednjega veka do začetkov prejšnjega stoletja v skladu s spreminjanji družbenega reda, odnosov med ljudmi, njihovimi estetskimi pogledi in družbenimi normami obnašanja; s 30 risbami akademskega kiparja Janeza Pirnata. Zgodovina in razvoj plesa v svetu od zgodnjih plesnih začetkov, plesa v starem in srednjem veku prek začetkov plesne pismenosti vse do 20. stoletja. Med poglavji so podrobni opisi starinskih plesov posameznih plesnih in kulturno-zgodovinskih obdobij; s 26 risbami in fotografijami.

 

Predstavitev oper in baletov slovenskih skladateljev s podatki o ustvarjalcih, osebah, vsebini, nastanku, izvedbah in dosegljivosti izvedbenih materjalov. V prvi knjigi je zbranih 115 oper 47 skladateljev s 23 fotografijami. V drugi knjigi je 66 posebej za balet napisanih skladb 34 skladateljev in še 55 del, ki niso bila namenjena baletni izvedbi, a so jih različni koreografi uporabili za uprizoritev na baletnem odru; s 24 fotografijami.

 

Prva slovenska učbenika z metodološkim členjenjem za vsak teden šolskega pouka v prvem in drugem razredu klasičnega baleta s spremljajočimi risbami. Dodana so poglavja o zgradbi človeškega telesa, prvi pomoči pri poškodbah, o opremljenosti baletne dvorane in o prehrani.

 

Knjižice predstavljajo razmišljanja o aktualnih vprašanjih slovenske operne in baletne umetnosti.

 

 

Raziskava zajema 48 oper, operet in baletov slovenskih skladateljev, ki so doslej nastali na podlagi slovenskih literarnih del od razsvetljenstva in romantike do sodobnih književnikov in ljudske zakladnice.

Osrednji del publikacije podrobno opisuje plese sedmih evropskih narodov, v prvem delu pa so navedeni koraki in gibi, ki olajšujejo učenje

 

Osnove gledališke igralske tehnike, ki so namenjene oblikovanju gibalnih in izraznih sposobnosti igralcev, pevcev, plesalcev med njihovim šolanjem in po njem ter vsem, ki jih zanima gledališče in igralska abeceda nastopajočih, katere gledajo na odru. Okrog 100 praktičnih vaj in nad 40 igralskih etud ponazarja 89 fotografij.

 

Kratka zgodovina slovenskega baleta
po desetletnih obdobjih.

Prvi slovenski leksikon s 300 gesli o plesnih vrstah
in oblikah, gibih in korakih klasičnega baleta
ter starinskih in ljudskih plesih z izgovorjavo
francoskih besed.

 

S tem programom je dobil ples prvič svoje mesto v naši osnovnošolski vzgoji.

 

Glasbenogledališka dela slovenskih skladateljev (opere, operete, baleti).
Pregled 222 za odrsko izvedbo napisanih del slovenskih skladateljev.

 

Dve zbirki s 70 kratkimi pesmimi, ki so nastajale v jutranjih urah od marca do julija 2003.


 
Umetnost koreografije najprej navaja znanja, ki jih mora imeti vsak, ki se ukvarja z ustvarjanjem plesov. Dalje razlaga načrtovanje plesnega nastopa od prve ideje do končnih priprav s plesalci, hkrati pa knjiga prikaže sestavine plesne skladbe kot so možnosti gibanja, kombinacija gibov in korakov, uporaba energije, obvladovanje prostora in časa, izraza in čustev itd. z več kot 50 ilustracijami.

 

Kratek pregled baletnega dogajanja v Mariboru ob 80-letnici prve izvedbe Ipavčevega Možička v mariborskem gledališču in 60-letnici prvega baletnega večera.

 

 

V knjigi OBRAZI SLOVENSKEGA BALETA je predstavljeno blizu 100 slovenskih baletnih solistov iz vse Slovenije z opisom življenja in dela ter po dvema fotografijama. To je hkrati knjiga, ki prek pomembnih plesalcev na 152 straneh osvetljuje tudi vso 90-letno zgodovino slovenskega baleta. Po mnenju recenzenta v Književnih listih DELA Marjan Zlobca so »Obrazi slovenskega baleta« povsem avtorski projekt, ki temelji na natančni biografiji in umetniškem opusu večinoma po starosti razvrščenih osebnosti, obogatena je z mnogimi fotografskimi portreti in prizori z odrskih nastopov baletnih plesalcev ter izborom iz kritik.

 

Zgodovinski pregled operetnega dogajanja na slovenskem poklicnem glasbenem odru ljubljanske in mariborske hiše (v manjši meri tudi Stalnega slovenskega gledališče v Trstu, Slovenskega ljudskega gledališča v Celju in Šentjakobskega gledališča v Ljubljani kot tudi slovenske izvedbe operet v Clevelandu) zajema obdobje od prve izvajane operete v slovenščini leta 1864 do zadnje uradne premiere „Kneginje čardaša“ na ljubljanskem opernem odru leta 2008, skupaj s tujimi muzikali in z večinoma ob koncu prejšnjega stoletja nastalimi slovenskimi muzikali. Prvenstveno pa se ta knjiga ukvarja z operetami slovenskih skladateljev, z njihovim nastankom, izvedbami na poklicnih odrih, kritikami iz časopisov in slikovnim gradivom. Knjiga v začetku pojasnjuje kaj opereta je in njeno razliko glede na starejšo sestro – opero, čemur sledi zgodovina nastanka operete v svetu in prve izvedbe v slovenščini pri nas. Posebno poglavje je posvečeno „izgonu“ operete iz Slovenije po drugi svetovni vojni, prvemu neuspelemu poskusu oživitve leta 1963 v Mariboru in dokončni rehabilitaciji leta 1986, prav tako v Mariboru. V dodatku knjige je Vodnik po operetah slovenskih skladateljev po abecednem redu z vsemi potrebnimi podatki.
„Opereta v Sloveniji“ je po mnenju recenzenta dr. Boruta Smrekarja pionirsko delo, ki odpira pot raziskavam in zgodovinopisju na najbolj zapostavljenem glasbeno-gledališkem področju pri nas. Hkrati je to prvo in temeljno delo, ki ga bodo poleg širšega bralstva lahko s pridom uporabili vsi raziskovalci naše kulturne zgodovine.

 
Zbirka spominov, v kateri avtor poleg opisov srečanj z umetniki baletnega in opernega področja ter posamezniki, ki so zaznamovali kulturno sceno posameznih dežel ter obiskov šol in gledališč, pa tudi zdravstvenih ustanov, piše tudi o deželah, ki jih je obiskal – Rusiji, Severni Ameriki, Irski, Armeniji, Nemčiji, Južni Koreji, Franciji in Turčiji. Knjigo spremlja blizu 200 barvnih in črno-belih fotografij.

 
Knjiga je prvi praktični priročnik odrskega in tudi filmskega mečevanja v slovenskem jeziku. Poleg zgodovinskega pregleda mečevanja in prikaza različnih vrst orožja so natančno razložene osnovne prvine mečevanja kot tudi podrobne vaje za borbe v dvoje in za oder uporabne daljše borbene etude.

 

Zgodbe in delovanje slovenskih baletnih umetnikov na hrvaških odrih

 
Avtor v knjigi opisuje, kako so opere slovenskih skladateljev nastajale, kakšne so bile ocene tistih, ki so bile uprizorjene. Vključena so tudi vsa dostopna pojasnila skladateljev.

Ob obletnici knjiga povzema zgodovino ljubiteljske kulture na Slovenskem, nato pa podrobno seznanja z delovanjem Javnega sklada od ustanovitve leta 1995 in začetka delovanja v letu 1997 do leta 2013.


Knjiga predstavlja avtorjev obračun, ne samo z njegovim delom in življenjem ampak tudi z mnogimi, ki mu niso bili naklonjeni in so mu poskušali oteževati delovanje na številnih področjih. Hkrati je tudi dokument o resničnih dogodkih skoraj stoletne slovenske zgodovine in njenega glavnega mesta Ljubljana.Težak medvojni čas opisuje avtor z dveh vidikov - na eni strani je dogajanje v opernem gledališču, na drugi življenje meščanov v času okupacije.Slovenski skladatelj Davorin Jenko je vse svoje življenje posvetil delovanju v srbskih gledališčih za katere je napisal okrog sto skladb, dokumentiranih v tej knjigi.Knjiga ponuja izčrpen pregled nad ustvarjenimi slovenskimi odrskimi baletnimi deli od prvega slovenskega baleta "Možiček" iz leta 1900 do današnjih dni.