ASTRONOMSKI KROŽEK Gimnazije Šentvid, Zanimivosti


KRATKA ZGODOVINA ASTRONOMIJE
- delno tudi naravoslovja nasploh


Stran se bo dopolnjevala v okviru razpoložljivega časa. Za vse morebitne napake in nerodnosti se že v naprej opravičujem.
  1. KRATKA ZGODOVINA ASTRONOMIJE

  2. Oglej si tudi izjemno zanimive odlomke iz različnih virov, kjer so opisani ljudje - raziskovalci, čas in dogodki ob nastanku velikih naravoslovnih odkritij.


Stevilo obiskov od oktobra 2002: veliko.


Za astronomski krožek: ZORKO Vičar

E-POŠTA, RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si


Nazaj na domačo stran.