Teleskop za vsako šolo - ASTRONOMSKI KROŽEK Gimnazije Šentvid
TELESKOP ZA VSAKO ŠOLO
Galileo Galilei pred skoraj 400 leti izreče:
»E pur si muove! In vendar se premika!«,
tokrat tudi v Sloveniji.

Soncev mrk 29.3.2006
Na sliki: turška deklica opazuje mrk, 29.3.2006 - kraj Side v Turčiji, foto Zorko vičar.

Komisija za izvrševanje sklepov Vlade Republike Slovenije na področju učbenikov in učne tehnologije, je v program uvrstila tudi sofinanciranje projekta ''Teleskop za vsako šolo''.

Vladne službe predvidevajo, da se bo postopek sofinanciranja nakupa teleskopov pričel izvajati pred poletnimi počitnicami. V tem času se bodo strokovne službe uskladile o minimalnih tehničnih zahtevah za teleskope, ki so primerni za šolsko uporabo.

Ta sklep vlade toplo pozdravljamo astronomi, pedagogi, starši, učenke in učenci, ki bomo tako lahko, kot Galileo Galilei pred 400 leti, opazovali, spoznali in bolje razumeli oddaljeni skrivnostni svet nebesnih teles.

Nakup astronomske opreme je dala v plan že prejšnja vlada (smo trkali in trkali, ...) - julija 2008. Tudi nova vlada je pobudo, kljub finančnim zagatam, sprejela za svojo. Zelo pohvalno! Astronomija je tokrat SPLOH prvič v zgodovini te Dežele prišla na vrsto za sofinanciranje in to prav v letu astronomije 2009.

23. aprila 2009 je Ministrstvo za šolstvo in šport (R. Slovenije, v nadaljevanju MŠŠ,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana, tel.: 01 400 5400, faks: 01 400 5321, e-posta: gp.mss'afna'gov.si, direktorat za vrtce in osnovno šolstvo, www.mss.gov.si)
poslalo na šole dopis številka 6034-1/2009/ (03216),
v katerem obvešča vse:
- osnovne šole,
- srednje šole,
- osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami,
- zavod za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
da bo, glede na finančne možnosti, MŠŠ povrnilo sredstva za nakup teleskopov ali dodatne opreme za dejavnosti povezane z astronomijo in sicer v skupni vrednosti do največ 550 EUR na šolo. Prosijo tudi, da šole ovrednotijo potrebe, pridobijo informacije na trgu, same izpeljejo nakup, ter na MŠŠ najkasneje do 30. 9. 2009 pošljejo zahtevek za povračilo sredstev (obrazec MŠŠ-UT-09) s priloženo fotokopijo računa.
Opozorilo: opozarjajo tudi, da šolam, ki se ne bodo držale časovnega roka, žal ne bodo mogli zagotoviti sredstev za povrnitev stroškov nakupa. MŠŠ želi šolam poučna opazovanja.
DOKUMENTA IZ VLADE RS:
** Prvi pozitiven odgovor - 29. julij 2008.
** Drugi pozitiven odgovor - 27. januar 2009.

Kateri teleskop kupiti? Hm! Koliko ljudi toliko mnenj o tem, kateri teleskop je za kaj boljši. Oglejte si poenostavljeno shemo osnovnih tipov teleskopov po prioriteti šentviških astronomov (cene so približne).
Rezultati pobude "Teleskop za vsako šolo"!
Razpis MŠŠ je bil dokončno izveden s 30. septembrom 2009.

Statistika pobude "Teleskop za vsako šolo" v %, MLA2009
-----------------------------------------------------------------------------
Št_kup_teleskopov  st_šol  izplen v %
-----------------  ------  -----------  
    406      449   90.4%  osnovne šole
    113      165   68.5%  srednje šole
     7      28   25.0%  Zavodi za izo. otrok s pos. potre.
    ----     ----   ------
Skupaj 526      642   81.9%
---------------------------------------------------------------------------

Pobuda je odlično uspela, 82 % (562) vseh šol je kupila teleskop ali dodatno astronomsko opremo. Posebno razveseljuje odziv osnovnih šol, kjer se je za teleskop odločilo dobrih 90 procentov šol. Tudi četrtina Zavodov za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je kupila astronomsko opremo. To je prvič v zgodovini slovenskega šolstva, da so se šole proračunsko namensko opremile z astronomsko opremo. Sedaj pa z majhnimi koraki do Galilejevih opazovanj skrivnosti vesolja. Vse pohvale Ministrstvu za šolstvo in šport R. Slovenije, ki je že julija leta 2008 sprejelo to smelo pobudo in jo v letu 2009 (MLA2009) tudi realiziralo.

Nekaj ocen!
Ocena po tipih teleskopov:
40 % tip Newton
40 % tip Schmidt-Cassegrain
20 % ostali tipi

Premeri objektivov - od 10 cm - 25 cm

Računalniško vodeni - 80 %.
Montaže:
50 % nemška montaža
50 % viličasta (altazimutna) montaža (tudi Dobson)


Na mednarodni spletni strani in v IYA2009 Newsletter so 5. junija 2009
objavili novico o pobudi Teleskop za vsako šolo:
http://www.astronomy2009.org/news/features/
A Telescope per School in Slovenia: In the IYA2009 the Ministry of Education and Sport in Slovenia enables all primary and secondary schools in Slovenia to purchase a telescope and other astronomical equipment of their choice in value of 550 EUR per school. From 2009 on, all Slovenian pupils should therefore have a chance to observe the sky through a telescope!
TZVŠ

Ministrstvo za šolstvo in šport objavi 8. junija 2009 pobudo "Teleskop za vsako šolo" kot novico številka 1.
Portal SIOL-a objavi 8. junija 2009 pobudo "Teleskop za vsako šolo" med novicami.
Pobudo "Teleskop za vsako šolo" objavi tudi založba Modrijan.
Pobudo "Teleskop za vsako šolo" objavi tudi OŠ Litija.
http://www.5pik.si/default-201,2.html?PHPSESSID=1602c85f12779f5655c76b2115b9d9d4
Časopis Večer - http://www.vecer.com/clanek2010011305502902.

V Google vpišite - Teleskop za vsako šolo, teh zadetkov je malo morje, vsi živi se ...

MLA PO MLA

Astronomoija po Mednarodnem letu astronomije 2009.
Organizatorji MLA2009 upajo, da se bodo številne astronomske aktivnosti nadaljevale tudi po mednarodnem letu astronomije.

Pripravili so logotip, ki ga lahko uporabljate ob oglaševanju astronomskih opazovanj, predavanj, razstav, itn.
* http://www.astronomija2009.si/index.php
* http://www.astronomy2009.org/
* http://teachingwithtelescopes.org/intro.html - učenje s teleskopom


Za astronomski krožek: ZORKO Vičar

E-POŠTA, RFC-822: Zorko.Vicar@guest.arnes.si


Nazaj na aktualno stran.
Nazaj na domačo stran.