SEZNAM NEKATERIH OSTALIH ENOT IN PRETVORB

Pretvorba med Fahrenheiti in Celzijevimi stopinjami

Fahrenheitova lestvica za merjenje temperature ima 32 Fahrenheitov pri ledišču in 212 Fahrenheitov pri vrelišču vode.

Forma za pretvorbo iz ene enote v drugo. Vnesi vrednost v eni izmed enot in za izvršitev pretvorbe klikni na ali na .

°C °F


Zgodovina

Leta 1714 je nemški znanstvenik Gabriel Fahrenheit uvedel enoto za merjenje temperature. Fahrenheitova lestvica za merjenje temperature ima 32 Fahrenheitov pri ledišču in 212 Fahrenheitov pri vrelišču vode. Trideset let pozneje je Šved Andreas Celsius na podlagi lastnosti vode definiral novo enoto in skalo za merjenje temperature. 0°C je definiral, ko voda zmrzuje in 100°C, ko voda zavre (velja pri standardni vrednosti zračnega tlaka na morskem nivoju, 1013.25 hPa). Danes se praviloma uporablja Celzijeva skala.

Tf = (9.0/5.0) * Tc + 32
Tc = (5.0/9.0) * (Tf - 32)


Nazaj na HTML ukaze.
Nazaj na Internet in HTML navodila.