Naloge iz astronomije, nekatere povezave


Stran se dopolnjuje!!!


UNIVERZA
 1. http://www.fmf.uni-lj.si/~gomboc/AstroNaloge.pdf
  (študij astronomije - naloge in rešitve)

 2. http://www.fiz.uni-lj.si/astro/pfnaloge.html
  (pedagoška fakulteta - naloge)
  http://www.fiz.uni-lj.si/astro/pfresitve.html
  (pedagoška fakulteta - rešitve nekaterih nalog)OSNOVNA ŠOLA, SREDNJA ŠOLA

 1. NalogeAsOS09drzavno.pdf - državno tekmovanje iz astronomije, osnovne šole

 2. NalogeAsSS09drzavno.pdf - državno tekmovanje iz astronomije, srednje šole

  http://www.dmfa.si/Ast/index.html
  Primeri nalog - osnovne šole
  Primeri nalog - srednje šole

  Naloge in rešitve iz astronomije 2009 - šolsko tekmovanje

 3. astronomija_solsko_srednja_RESITVE_TEST09.html - naloge in rešitve

 4. astronomija_solsko_OS_RESITVE_TEST09.html - naloge in rešitve


  Naloge in rešitve iz astronomije 2010 - šolsko tekmovanje

 5. - naloge in rešitve v letu 2010

  Naloge in rešitve iz astronomije - 2. tekmovanje

 6. Astronomija - 2. tekmovanje

  Naloge in rešitve iz astronomije - 4. šolsko tekmovanje

 7. Astronomija - 4. šolsko tekmovanje (2012/13)

  Naloge in rešitve iz astronomije - 4. državno tekmovanje

 8. Astronomija - 4. državno tekmovanje (2012/13)

Od leta 2009 (MLA2009) potekajo tudi tekmovanja iz astronomije v organizaciji DMFA:
http://www.dmfa.si/Ast/OpisTekmovanj.html

Cilji tekmovanja
* Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,
* primerjanje znanja astronomije med dijaki,
* popularizacija astronomije,
* odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
* motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,
* spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.
Zbral: Vičar ZORKO

Zorko.Vicar@guest.arnes.si


Nazaj na domačo stran.