• Izračun Tem_mok_ter, Tem_rosišča, Tlaka_H2O_pare, Razmerje mešanosti [g/kg], Gostoto vodne pare [g/m^3] iz:
  Relativne vlage, Tem_suhega_ter, Tlaka zraka !!!
  Interactive internet Wet Bulb Calculator
 • Nasvet: Tabela ne sme imeti praznih vrstic, med kolonami je TABULATOR, zadnja vrstica ne sme biti zaključena z večkratnim \r, \n ali \t, na koncu naj bo samo ena prazna vrstica. Ker je zadaj iteracija, lahko izračun večje količine podatkov traja dlje časa, recimo obdelava mesečnega niza polurnih podatkov lahko traja tudi 10 ali več minut.
  Interactive internet Wet Bulb Calculator (author Vičar Zorko), that requires iterative calculation - so be patient, it may take a lot of time. Delimiter - separated value is TAB (the data values are separated by TAB).
  Input data are:
  dry bulb temperature [it is the air temperature in °C] (Tem_suhega_ter), relative humidity [%] (Rel vla) and atmospheric pressure [hPa] (Tlak_na_pos).
  Output calculated data are:
  wet bulb temperature [°C] (Tem_mok_ter), dew point [°C] (Tem_rosišča), partial pressure of water vapor [hPa] (Delni tlak H2O pare), actual mixing ratio [g/Kg] (Razmerje mešanosti), water vapor density - abs humidity [g/m^3] (Gostota vodne pare).
  Spodaj vnesi ali kopiraj ( enter or copy the data below):
  Tem_suhega_ter[°C]	Relativno VLAGO[%]	Tlak_na_pos[hPa]
  
  Spodaj bo sledil spet izpis vrednosti za relativno VLAGO, Tem_suhega_ter, Tlaka_na_pos in izračini: Tem_mok_ter, Tem_rosišča, Delni tlak H2O pare, Razmerje mešanosti [g/kg], Gostote vodne pare [g/m^3]. Rezultate lahko kopiraš in direktno prilepiš v excel (označiš rezultate, nato copy in paste v excel)!!!!!!!!!!!!
  Tem_suhega_ter[°C], Rel vla[%], Tlak_na_pos[hPa] in izračini: Tem_mok_ter[°C], Tem_rosišča[°C], Delni tlak H2O pare[hPa], Razmerje mešanosti [g/kg], Gostota vodne pare [g/m^3] 
  
  Rezultate lahko kopiraš in direktno prilepiš v excel (copy, paste)!!!!!!!!!!!!
  
  
  Avtor: Zorko Vičar, 2012

   Psihrometrični diagram za pritiskovno ploskev 1013.25 hPa (ali 101.325 kPa), za nižinska naselja - do nekje 300 m nad morjem.  1. Enak kalkulator - a le za en termin - izračun Tem_mok_ter, Tem_rosišča, PH2O iz: relativne VLAGE, Tsuh, Tlaka
  2. Comments on the computation of the humidity quantities and application of the tables (tablice_za_vlago_SVP_izracuni.doc) Iz: Aspiration – Psychrometer – Tafeln (1979, Friedr. Vieweg & Sohn Braunschweig/Wiesbaden)
  3. Še primer empirične enačbe za izračun Tem_mokri (Tw) iz vlage in Tem_suhega termometra - velja za kraje blizu nivoja 0 nad morjem (za tlak 1013.25 hPa oz. blizu). Na intervalu -20°C do +50°C in vlagi od 5% do 99%, je Povprečna absolutna napaka manj kot 0.3 °C, raztros pa je na območju od -1 °C do +0.65 °C.

   Spodaj je primer za T=20°C in RH=50%

   Še enačba za excel, polje A2 je Tem., B2 pa vlaga:
   = A2*ATAN(0.151977*POWER((B2+8.313659);1/2)) + ATAN(A2 + B2) - ATAN(B2 - 1.676331) + 0.00391838*POWER((B2);3/2)*ATAN(0.023101*B2) - 4.686035
   Vir:
   https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/39211/Stull_AMS_2011_JAMC-D-11-0143.pdf?sequence=1
   Regression method
   Gene-expression programming (GEP) was themethod used to find a best-fit function to the data. GEP (Ferreira 2006) is an efficient variant of genetic programming, in which candidate functions evolve through various forms of mutation and compete by a computational natural selection until the fittest candidate (with the lowest verification error) is found.


   Nazaj