Izračun Tmok, Trosišča, PH2O iz: relativne VLAGE, Tsuh, stanja krpiceTem. suhega ter. (oC)
Rel. vlaga % (rec 74.9)
Led na krpici (0 ali 1)
Pov. pritisk na postaji (hpa)
Temperatura mokrega ter. oC
Temperatura rosišča oC
Delni tlak vodne pare hpa
Bodi potrpežljiv, iteracija lahko traja kar dolgo !!!

Avtor, Zorko Vičar
-leto: 2002 (11111010010)
Opomba (TM je tem. mokrega, T tem. suhega termometra):
		 LED = 1    
		 A = TM - T
		 Kontroliramo primere, ko je A > 0.0° C .
		 če je  A>0.0° C    in T > -1.6° C , je napaka, ali
		 če je  A>0.1° C    in T > -4.1° C , je napaka, ali
		 če je  A>0.2° C    in T > -7.8° C , je napaka, ali
		 če je  A>0.3° C ,            je napaka.
Enak kalkulator - a za več terminov hkrati - izračun Tem_mok_ter, Tem_rosišča, PH2O iz: relativne VLAGE, Tsuh, Tlaka