Povezave:

          

 

Listavci

Tako kot med iglavce tudi med listavce prištevamo mnoge drevesne vrste. V tehničnem smislu niso vse enako pomembne. Njihovo izkoriščanje določajo njihova razširjenost in njihove lastnosti.

Najpogosteje srečamo naslednje listavce: bukev, hrast, jesen, brest, javor, hruška, češnja ,oreh, jelša, beli in črni gaber, pravi in divji kostanj, lipa, breza, topol...

V gospodarskem in tehničnem smislu imajo listavci velik pomen. Ravno tako kot iglavce, tudi listavce uporabljamo v številne namene. Listavci imajo kot material številne in raznolike lastnosti. Zaradi tega so uporabni za številne izdelke. Uporabljamo jih tako za embalažo kot za izdelke vrhunske kakovosti (glasbila, pohištvo,...)

V nadaljevanju se bomo omejili predvsem na tiste vrste listavcev, ki jih najpogosteje srečamo v uporabi, torej v izdelkih, ki nas vsakodnevno obkrožajo.

Te vrste listavcev so :

bukev,   hrast,    jesen,   javorbrest,  česnjaoreh.

 

Nazaj na uvod iglavci!

 m_bukev.jpg (4757 bytes)

BUKEV

m_hrast_dob.jpg (5746 bytes)

HRAST

m_javor.jpg (4855 bytes)

JAVOR

m_jesen.jpg (3953 bytes)

JESEN

 

    

 

m_brest.jpg (4112 bytes)

BREST

m_oreh.jpg (5419 bytes)

OREH

m_cesnja.jpg (3293 bytes)

ČEŠNJA