Zadnikovo brezno

 

Vhod se nahaja dobrih 100 m od roba planote v eni izmed mnogih udornic na sicer zelo težko prehodnem terenu. Kota vhoda je 1900 m. Sam vhod se sestoji iz dveh odprtih. Zgornja meri 2 x 2 m in predstavlja ustje 30 m globokega vhodnega brezna. Drugi vhod vodi 12 m poševno navzdol in se 6 m pod zgornjim vhodom naveže na vhodno brezno. Skozi drugi vhod je dostop lažji.

Vhodnemu breznu sledi dvorana, ki je sestavljena iz 12 m dolgega poševnega dela, temu sledi 9 m globoka stopnica in njej še ena 13 m dolga poševna stopnja z naklonom 40 stopinj. Tla prekriva grušč, ki se delno presiplje naprej v globino. Nadaljevanje poteka skozi 34 m globoko vertikalo, ki se začenja na koncu prejšnje dvorane v obliki dveh odprtin. Zato je ta del dobil ime Dvogled. Brezno v spodnjem delu prehaja iz ovalne v špranjasto obliko. Na dnu je manjša dvorana s poševnim dnom, pokritim s snegom in ledom. Dvorana se pod kotom 45 stopinj spušča 27 m daleč. Sledi t.i. "Ožina bradavičaste svinje". To je ožina, ki ima na stenah kalcitne tvorbe, podobne bradavicam. Za ožino je 14 m globoka vertikalna stopnja, ki se konča v manjši dvoranici (slika). Dno je na debelo pokrito s snegom in ledom. V desnem kotu se jama nadaljuje po ozkem špranjastem rovu, ki je v bistvu meander. Po 19 m je v manjši dvorani primerna odprtina za spust v naslednje brezno, meander pa se sicer še nadaljuje in na koncu preide v naslednje brezno. Globina brezna znaša 16 m. Na dnu je dokaj široka polica (2 do 3 m), njena dolžina pa znaša cca 30 m. Od tam po 7 m sledi zavoj levo v poševni meander, po katerem po 9 m vodoravnega dela jama preide v 11 m globoko vertikalo. Ta na dnu prehaja v prostorno galerijo. Zadnja dva brezna vključno s to galerijo so dejansko sestavni deli 210 m globokega brezna, ki smo mu dali ime Adrenalin in je najgloblja vertikala v jami. Pod galerijo je 106 m čiste vertikale, ki se z vmesno polico nadaljuje še 56 m globoko do naslednje poličke. Sledi 11,5 m globoka stopnja, za njo 2 m dolga polička ter naprej še 4 m globoka stopnja, ki je dejansko nadaljevanje prejšnje. Na tem mestu se na globini 348 m konča Adrenalin. Jama v nadaljevanju poteka v obliki navzdol poševnega hodnika, širine 2 do 3 metre, katerega po 12 m dolžine nenadoma prekine 8 m globoka stopnja. Na dnu slednje se zopet pojavi hodnik širine do 2 m, ki poteka pod kotom 25 stopinj navzdol in po 20 m dolžine preide v ožino, sicer eno redkih v tej jami. Prehod skozi ožino niti ne povzroča večjih težav, čeprav znašajo dimenzije prehoda komaj 0,4 x 0,5 metra. Sicer je ta ožina čudna kombinacija vodoravne pasaže, ki po dveh metrih v levem zavoju prehaja v navpično špranjo, katera je globoka 10 m.

10 m globoki stopnji sledi po krajši polički naslednja 7 m globoka stopnja, ki je v profilu nekoliko večja. Ima obliko žleba, po katerem teče voda, cca 0,3 l/s. Na dnu se pojavi večji prostor podolgovate oblike z dolžino 10 m. Na drugem koncu prostor v levem delu prehaja v strm podor, ki vodi navzgor cca 10 m. V desnem spodnjem delu se odpira dokaj prostorno brezno globine 15 m. Na dnu je 3 m dolga polica, njej pa sledi nova, 10 m globoka stopnja, ki na dnu preide v 1,5 m sirok meander. Ta vodi preko serije polic 9 m poševno navzdol do naslednje, 12 m globoke stopnje. Tudi ta stopnja ima obliko meandra. Od tam naprej nadaljevanje poteka po vodoravnem razširjenem delu meandra oziroma galeriji 7 m daleč. Nato se meander ponovno prevesi v navpično stopnjo, globine 15 m, na dnu katere je spet galerija. Ta vodi rahlo navzgor. Po 16 m dolžine se nenadoma konča oziroma preide v 190 m globoko stopnjo, imenovano Slavkov prepad. To je čista vertikala brez polic. Pri žimarjenju ni možnosti počitka, zato je ta del za plezanje precej neprijeten, še zlasti spodnji del, ker po njem tudi močno prši voda. Slavkov prepad na dnu preide v večjo dvorano, v kateri se Zadnikovo brezno in sosednje brezno Ledena devica združita. Ime Ledena devica smo jamarji smiselno uporabili tudi za določitev imena omenjeni dvorani, katera se odslej imenuje Dvorana razdevičenja. To je 45 m dolga in 17 m široka dorana, njena višinska razlika pa znaša 20 m. Poševno dno zapolnjujejo večji skalni bloki in grušč. V spodnjem koncu dvorane se odpira vodni rov imenovan Modrijanov rov, ki poteka 70 m daleč in prehaja v spodnji del jamskega sistema Molička peč.