Viri in literatura

Poiskusi se še v spletnem kvizu

Uporabljena literatura

  • Wechtersbach, Rado: Računalništvo, Saji, Ljubljana 2002.
  • Rugelj, Jože, Šlenc, Tihomil: Računalništvo, učbenik za izbirne predmete UBE, ROM in MME, DZS, Ljubljana 2007.
  • Kovačič, Matej [et al.]: Deskanje po varnih vodah, Projekt Safe-SI, FDV, CMI, Ljubjana 2008.

Viri