Internet

 

Internet je globalno omrežje računalnikov in omrežij, ki se razprostira preko vsega sveta. Zametki interneta segajo v 70-ta leta, ko so v ZDA pričeli med seboj povezovati računalnike različnih vojaških oporišč. Na začetku je bilo v omrežju le nekaj sto računalnikov. Ko so omrežje odprli tudi za javnost, se je začelo hitro širiti. Danes je vanj vključen skorajda vsak računalnik.

Računalniki v omrežju lahko izmenjujejo podatke le, če se med seboj razumejo. Govoriti morajo isti jezik. V računalništvu pravimo, da uporabljajo isti protokol. Najpomembnejša protokola v omrežju internet sta TCP in IP. Na kratko ju označiš s kratico TCP/IP. TCP/IP najdeš na računalniku če greš na: START -> Moja omrežna mesta -> Pokaži vse povezave -> LAN -> desni klik Lastnosti -> InternetProtokol (TCP/IP).

Uporaba protokola ni posebnost računalniških omrežij. Uporabljaš ga tudi pri pisanju pisem, telefoniranju, pogovoru ipd. Ko napišeš na pisemsko ovojnico naslov, upoštevaš vsaj en protokol. Da bo pismo dostavljeno pravi osebi, moraš naslov napisati tako, da ga poštarji razumejo. Če bi na ovojnico napisal ime prijateljevega papagaja in število solat v njegovem vrtu, ta pisma gotovo nebi nikoli prejel.