Domov

Vsebina predmeta:

Multimedija je danes gotovo eden najpogostejših in najbolj priljubljenih izrazov, ki jih uporabljamo v zvezi z računalniki. Brez nje ne gre niti na tem mestu. V tem delu boš spoznal, kaj multimedija je in zakaj je multimedijsko posredovanje informacij bolj kakovostno od monomedijskega.

Cilji:

Posredovati informacijo smo se naučili že v mali šoli, od takrat pa lahko vsak trenutek informacije posredujemo. Gotovo pa se ti je že zgodilo, da si koga poslušal, ti pa nisi prav ničesar razumel. Njegovo govorjenje pa bi doumel, če bi predavatelj svoje predavanje dopolnil s slikami, zvokom, animacijo ali videom. Ali celo z vsemi mediji hkrati - multimedijsko. Za posredovanje informacij namreč ni dovolj, če informacijo poznaš. Posredovati jo moraš tako, da bo tisti, ki mu je namenjena, razumel. In multimedija ima pri tem čedalje pomembnejšo vlogo.

V tem delu spletne učilnice boš:

  • podrobneje poznal nekatere medije za predstavitev podatkov v računalniku,
  • razumel, zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,
  • znal boš pripraviti slikovne in zvočne podatke, ter jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev,
  • znal pripraviti računalniško predstavitev.