uvod     zbiralne leče     razpršilne leče     optični instrumenti     naloge    

5. naloga

S projektorjem projiciramo diapozitiv, na katerem je 2,0 mm dolg prst, na 5,0 m oddaljen zaslon. Kolikšna je dolžina slike prsta na zaslonu, če je diapozitiv oddaljen od objektiva za 8,0 cm? Kolikšna je goriščna razdalja objektiva?


Predpostavimo, da je 5,0 m razdalja med diapozitivom in zaslonom. Iz tega razloga je razdalja med lečo, objektivom, in zaslonom 4,92 m in ta podatek lahko označimo z b.
Kolikšna je velikost prsta na zaslonu (slika), če za a, b, p (velikost predmeta) in s (velikost slike) velja enačba:


V zgornji enačbi je M linearna povečava.

Velikost prsta na zaslonu je cm. (Natipkaj odgovor, ki je zaokrožen na destinko centimetra.)


Goriščna razdalja objektiva mora biti izračunana s pomočjo enačbe leče. Vstavi v primerni vnosni vrstici znana podatka (v celih centimetrih) in dobil boš izračunano goriščno razdaljo objektiva.

cm
cm
cm


uvod     zbiralne leče     razpršilne leče     optični instrumenti     naloge